Et kall til motstand

Et kall til motstand – Vi deg til strid

  • Hvem er vi?

Vi er en metapolitisk gruppe tuftet på indoeuropeisk tradisjonalistisk åndelighet og den nordiske og europeiske biokulturelle arv og identitet. Vår målsetting er å bidra til den metapolitiske kampen for en revitalisering av vår kultur i tråd med de tidløse prinsippene som er å finne i vår historiske arv, med gjenfødsel av en ny og bedre europeisk sivilisasjon som ledestjerne.

Vårt arbeid vil i første rekke være rettet mot å skape en motkultur, hvis medlemmer i ånd så vel som livsstil streber etter å heve seg over vår tids dominerende trender – ved å være i den moderne verden, men ikke av den. Vårt mål bør være å styrke oss selv både fysisk, psykisk, intellektuelt og åndelig sett, i den hensikt å peke ut den retningen vårt folks unge rekker må gå om veien igjen skal legges til rette for en noblere fremtid for vår kultur.

I motsetning til de rene konservative krefter hvis mål er å bevare en kultur og et samfunn i en bestemt form gjennom å fryse fast det kulturelle uttrykk, er vi visjonære og ikke minst radikale i ordets rette forstand: dvs. ved å søke dyptgående løsninger på de krisene vår verden i dag konfronteres med.

Vil DU bidra til den metapolitiske kulturkampen for et nytt Norden og et nytt Europa? Kampen starter i ditt eget indre, og i ditt eget liv. Det første skrittet er å styrke deg selv på alle måter, alltid strebe etter å nå høyere. Fra der former vi allianser, strømninger og idealistiske brorskap av likesinnede.

Gjennom idealisme og offervilje kjemper vi for en ny begynnelse. Veien dit vil være lang, men vi skal aldri gi opp håpet om vi så måtte være omgitt av brennende ruiner.

Og vi skal seire.

MER INFORMASJON VIL KOMME OM IKKE LENGE.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment